• معرفی هیات مدیره
   • انجمن مباحثه
   •  
    اعضا هیئت مدیره استان زنجان

      آقای افشین آشوری                         رئیس هیئت مدیره

      آقای حسین بازدار                         خزانه دار

      آقای سعید آفاخانی                         دبیر سازمان

      آقای حسن سهرابی                        نایب رئیس اول 

      آقای سجاد مظلومی                       نایب رئیس دوم 

    آقای سلیم مکی                              عضو هیئت مدیره 

    آقای مهدی صادقیان                        عضو هیئت مدیره 

    آقای ابوذر کلانتری                         عضو هیئت مدیره 

    آقای اصغر نیتی                             عضو هیئت مدیره 

    آقای صمد نیک پسند                        بازرس 

     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان زنجان می باشد.
مجری: پورتال سامان