• معرفی هیات مدیره
   • انجمن مباحثه
   •  
    اعضا هیئت مدیره استان زنجان


               

       افشین آشوری

     سمت سازمانی: رئیس هیئت مدیره

     شاخه: شرکت ها

      حسن سهرابی

    سمت سازمانی: نائب رئیس اول

    شاخه: فروشگاه ها

     سید سجاد مظلومی

    سمت سازمانی: نائب رئیس دوم

    شاخه: شرکت ها

     

      حسین بازدار

     سمت سازمانی: عضو هیئت مدیره 

     شاخه: شرکت ها

     

     سلیم مکی     سمت سازمانی: دبیر سازمان

    شاخه: شرکت ها 

            سعید آقاخانی 

       سمت سازمانی: خزانه دار 

      شاخه: شرکت ها

     

    مهدی صادقیان                                                            

                                           

    سمت سازمانی: عضو هیئت مدیره

     شاخه: فروشگاه ها

      اصغر نیتی

    سمت سازمانی: عضو هیئت مدیره

     شاخه: شرکت ها

     

       ابوذر کلانتری 

      سمت سازمانی: عضو هیئت مدیره

      شاخه: مشاوران 

     صمد نیک پسند

    سمت سازمانی: بازرس

     

     

     

     

     

      اعضای هیئت مدیره استان زنجان

    (به ترتیب آراء ماخوذه)

    اعضای اصلی 

    1-     حسین بازدار (شرکت )

    2-     افشین آشوری (شرکت)

    3-     سعید آقاخانی (شرکت)

    4-     سلیم مکی (شرکت)

    5-     سجاد مظلومی (شرکت )

    6-     اصغر نیتی (شرکت )

    7-     مهدی صادقیان ( فروشگاه )

    8-     حسن سهرابی (فروشگاه )

    9-     ابوذر کلانتری ( مشاور )

    10-  صمد نیک پسند ( بازرس )

     

      

    اعضای علی البدل 

    1-     بهروز عباس زاده ( شرکت )

    2-      مسعود خان محمدی ( شرکت )

    3-      کمال نور بخش ( فروشگاه )

    4-        سعید شادبخش( بازرس )

    5-       سمیرا نجفی (مشاور)

     

     

     

     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان زنجان می باشد.
مجری: پورتال سامان