•  
    اساسنامه سازمان نظام صنفی رایانه ای استان زنجان

      در تاریخ 1389/03/31 مجمع عمومی موسس سازمان نظام صنفی رایانه ای استان زنجان در محل استانداری زنجان تشکیل و اساسنامه  نظام به تصویب رسید. صورتجلسه مجمع عمومی موسس واساسنامه تیپ مصوب  درفایل های پیوست می باشد.

     

     فایل
     
    jalase.pdf212.37  کیلوبایت
    jalase1.pdf148.48  کیلوبایت
    asasname.pdf1.98  مگابایت
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان زنجان می باشد.
مجری: پورتال سامان